اتشة فرهنگی افغانستان مقیم کشور ( آمریکا ، جرمنی ، فدراتیف روسیه ، امارات متحده عربی ، ایران ، معاون آتشه ایران ، پاکستان ، مسوول دفتر فرهنگی پشاور )

moic_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۲ - ۱۳:۲۷

Publish Date

Closing Date

لایحة وظایف بست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

اتشة فرهنگی  افغانستان مقیم کشور ( آمریکا ، جرمنی ، فدراتیف روسیه ، امارات متحده عربی ، ایران ، معاون آتشه ایران ، پاکستان ، مسوول دفتر فرهنگی پشاور )                                             

بست:

4

وزارت یا اداره:

اطلاعات و فرهنگ

موقعیت بست:

کابل( وزارت اطلاعات و فرهنگ)

تعداد بست:

1

گزارشده به:

از طریق ریاست پالیسی و پلان به مقام وزارت

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر

کود:

 

تاریخ بازنگری:

 

         ..............................................................................................................................................................................................................................................

      هدف وظیفه:  تأمین و گسترش روابط و همکاری های فرهنگی و معرفی ارزش های و داشته های فرهنگی افغانستان درکشور میزبان و تامین ارتباط با افغان های مقیم کشورآن جهت حفظ فرهنگ آصیل افغانی در میان آن ها       ...............................................................................................................................................................................................................................................

           صلاحیت و مسؤولیت های وظیفوی:

             وظایف تخصصی:

 1. سهم گیری و اشتراک فعال در محافل، مجالس، کنفرانس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و دیگر مسائل فرهنگی که از طرف کشور میزبان و سایر نمایندگی های سیاسی و فرهنگی مقیم کشور میزبان برگزار می گردد؛
 2. مطالعه و تحلیل کیفی در زمینة نشرات رسانه های کشورمیزبان و محتوای سایر نشرات آن در مورد افغانستان مطابق به امکانات؛
 3. تأمین روابط با نهادها و مؤسسات مختلف فرهنگی کشور میزبان جهت ایجاد گسترش مبادله ها و مراودات فرهنگی بین دو کشور؛
 4. ایجاد زمینه های گسترش فرهنگ افغانی در میان اتباع افغان مقیم کشور میزبان با همکاری نهاد های ذیربط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حمایت از آن؛
 5. استفاده از سایت انترنتی سفارت مربوط به منظور معرفی ارزش های فرهنگی و به اشتراک گزاری برنامه های فرهنگی؛
 6. ارتباط با پوهنتون ها، مراکز گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها، برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، نشست ها، ورکشاپ های فرهنگی و زمینه سازی برای اعزام گروه های فرهنگی و علمی از کشور میزبان به افغانستان و برعکس آن؛
 7. راه اندازی نشست های فرهنگی میان محصلان افغانی که در کشور میزبان جهت کسب تحصیل اعزام گردیده اند؛
 8. پخش بروشورها، جزوه ها و رساله های کوچک در زمینه های فرهنگ، تمدن، تاریخ و جاذبه های سیاحتی افغانستان در کشور میزبان در هماهنگی با ادارات ذیربط وزارت؛
 9. تأمین روابط فرهنگی با پوهنتون های کشور میزبان جهت فراهم آوری بورس های کوتاه مدت و دراز مدت برای کارکنان وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش های مختلف؛
 10. در صورت نیاز تهیه مسوده های تفاهم نامه های همکاری های فرهنگی میان افغانستان و کشور میزبان در هماهنگی با ادارات ذیربط وزارت با نظرداشت پالیسی ها و مقررات دولت افغانستان؛
 11. ایجاد کتاب خانه آثار چاپی تاریخی و فرهنگی  که به زبان های رسمی کشور چاپ و نشر گردیده با همکاری ادارات ذیربط وزارت اطلاعات و فرهنگ؛
 12. برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و سایر  برنامه های متعدد فرهنگی به شمول یاد بود از شخصیت های ملی و فرهنگی کشور برای افغان های مقیم کشور میزبان؛

13- زمینه سازی برای طی مراحل و امضای موافقت نامه ها و تفاهم نامه های فرهنگی بین افغانستان و کشور میزبان و تعقیب رعایت آن ها میان نهادهای ذیربط کشورمیزبان و وزارت اطلاعات و فرهنگ با رعایت پالیسی های ذیربط؛

14- زمینه برای تبادله های فرهنگی بین کشور مهمان و میزبان و تجهیز نمایندگی های فرهنگی افغانستان به هدف گسترش و افزایش حضور فرهنگی؛

15- فراهم آوری فرصت های لازم در عرصه های فرهنگ، توریزم، جوانان و رسانه ها؛

16- وسایر وظایفی که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق اسناد تقنینی، طرزالعمل مربوط و پالیسی فرهنگی کشور به وی سپرده می شود.

 

 

وظایف مدیریتی:

1- ترتیب پلان کاریربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
2- ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن مقام وزارت.
3- هماهنگی با تشبثات خصوصی و نهادهای فرهنگی مربوط به افغان ها مقیم کشور میزبان.

وظایف هماهنگی:

1ا- ایجاد هماهنگی برای توسعهء و تحکیم روابط و همکاری های فرهنگی دو جانبه؛
2- ارتباط با افغان های مقیم کشور میزبان به منظور حفظ فرهنگ اصیل افغانی و برگزاری برنامه های متعدد برای آنها در سطح عمومی مانند: جشن نوروز،بزرگ داشتن از روز های ملی و میهنی و یاد بود از شخصیت های ملی و فرهنگی کشور؛

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷،۸و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

۱. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های، حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل، مردم شناسی، تاریخ، ادبیات و ژورنالیزم از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر و  داشتن سند آموزشی یک سالة فراغت انستیتیوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه نیز ارجحیت دارد.

۲.تجر بة کاری:برای لیسانس سه سال، ماستر دو سال و دوکتور یک سال تجربة مرتبط به وظیفه، تجربة کاری در مربوطات وزارت اطلاعات و فرهنگ و یا وظیفة برحال در این  وزارت ارجحیت دارد.

 

۳. مهارت های لازم:

الف.آگاهی از دیپلوماسی سیاست خارجی فرهنگی افغانستان؛

ب. آگاهی از دیپلوماسی فرهنگی افغانستان؛

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری)؛
‌ج. تسلط به زبان انگلیسی و یا تسلط به لسان کشور میزبان؛
‌د. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
‌ح. داشتن مهارت در فن مذاکره.

۴. سن:‌ عمر ۳۰ سالگی را تکمیل نموده باشد.

۵. موارد تشویقی: الف(۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام برای افراد دارای معلولیت (در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف محوله نگردد.)

  ب(۵) نمره امتیازی برای اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

 

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود فورمه درخواستی
دانلود رهنمود درخواستی
دانلود چک لست تسلیم دهی فورم

Related VacanciesShow all

Back to vacancies