اطلاعیه معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ

Anonymous (not verified)
اطلاعیه معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ

ریاست مصوونیت و آموزش معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با انستیتوت تعلیمات تخنیکی و مسلکی شاهین و به حمایت مالی بنیاد خیریه شرکت مخابراتی  ام تی ان در سال تحصیلی۱۴۰۰ برای ۸۰۰ تن جوان در بخش های یک ساله پرودکشن مطبوعات٬ دیتابس تجارتی٬ محاسبه کمپیوتری٬ زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده است.

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با دو قطعه عکس و کاپی تذکره تابعیت شان به معینیت امور جوانان واقع پل باغ عمومی مراجعه کنند.

کابل/ ۲۹ ثور/ باختر