معین امور جوانان با نماینده UNHCR دیدار نمود!

wares_admin
Thu, Feb 29 2024 1:12 PM
…

پنج‌شنبه مؤرخ( ۱۹ شعبان ۱۴۴۵)  قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در دفتری کاریش با ليونارد زولو نماینده‌ی کمیشنری عالی مهاجرین ملل متحد به افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار پیرامون وضعیت و مشکلات مهاجرینی صحبت گردید که از سوی ایران و پاکستان با خانواده‌هایشان با جبر اخراج شده‌اند.

همچنان در مورد طرح و پلان معینیت امور جوانان برای فراهم نمودن زمینه کار به جوانان و آگاهی عامه به آنان صحبت گردید و از سوی (زولو) برنامه فریلانسینگ برای جوانان مهم عنوان شد.

زولو به نمایندگی UNHCR به آقای راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان داده شد که در بخش برنامه فریلانسینگ همکاری خواهند کرد تا برای جوانان فرصت‌های شغلی در جهان فراهم شود.

در پایان دیدار تصمیم گرفته شد که هردو جانب تیم تخنیکی را مؤظف سازند تا برای عملی نمودن بهتر برنامه فریلانسینگ طرزالعمل را آماده سازند.