معاون اول ریاست الوزرا: همه شهروندان در کارزار نهال شانی سهم بگیرند

گمنام (غیر مصدقہ)
Wed, Mar 16 2022 1:03 PM
معاون اول ریاست الوزرا: همه شهروندان در کارزار نهال شانی سهم بگیرند

معاون اول ریاست الوزرای امارت اسلامی از هموطنان خواست در کارزار غرس نهال سهم بگیرند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، کار زار نهال شانی زیر نام “نهال آزادی” امروز از سوی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست و شاروالی کابل به کمک مالی بنیاد آغا خان در کابل آغاز شد.
در آغاز کارزار نهال شانی ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرا هنگام غرس یک نهال در تبه قرغه گفت: غرس نهال باعث سرسبزی و شادابی محیط اطراف ما می شود، هر شهروند می تواند با غرس حد اقل پنج اصله نهال در سرسبزی و شادابی کشور سهم بگیرد.
او گفت: غرس نهال در کنار سرسبزی و شادابی می تواند یک محیط زیست سالم را به میان آورد و از شیوع امراض جلوگیری کند.
معاون ریاست الوزرا افزود: ما از کار و برنامه های ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست حمایت می کنیم و از آنان خواست تا برنامه های شان را برای حفظ محیط زیست گسترش بدهند و از هموطنان خواست تا در کار زار نهال شانی سهم بگیرند و برنامۀ محیط زیست را تقویت کنند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، برای حفظ محیط پاک تاکید کرد و گفت که تمام افغانان تلاش ورزند تا محیط پاک و سرسبز داشته باشند و درخت هایی که قبلآ غرس شده است در مراقبت و نگهداری آن کوشا باشند.
سپس داکتر زین العابدین عابد، سرپرست ادارۀ حفاظت از محیط زیست گفت:
دین اسلام برای محیط پاک و سر سبز ارزش داده است و هوای پاک در یک جامعه برای صحت انسان ها بسیار مهم است و کوشش کنیم با غرس نهال محیط زیست خود را از آلودگی ها پاک کنیم.
او گفت: پس از جهاد در کشور زمینه های آبادی مساعد شده است و باید در آبادی و سر سبزی کشور ما سهم بگیریم و در اطراف ما نهال غرس کنیم، هر شهروند باید نهال غرس کند و در نگهداری آن کوشش نماید.
انجنیر عزت الله صدیقی معین تخنیکی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست در این برنامه گفت که کار زار نهال شانی فرصت خوب برای غرس نهال است و این باعث هوای پاک می شود.
او هوای شهر کابل را آلوده عنوان کرد و گفت که هوای آلوده شهر کابل باعث شده است که شهروندان به امراض مختلف مصاب شوند.
همچنان مولوی عبدالوکیل رییس سرسبزی شاروالی کابل غرس نهال را در یک جامعه مهم خواند و افزود: شاروالی کابل دوصد هزار نهال زینتی و غیر زینتی را پرورش داده و در نظر است این نهال ها را در نواحی و ولسوالی های کابل غرس کند.
او از بنیاد آغا خان اظهار سپاس کرد و گفت که این بنیاد در نظر دارد که دو هزار و پنجصد نهال را در اطراف بند قرغه و بخش های دیگر شهر کابل به کمک شاروالی کابل و اداره حفاظت از محیط زیست غرس کند.
او راه بدیل هوای آلوده را غرس نهال در بهار عنوان کرد و نقش علما، جوانان و سایر شهروندان را در حفظ محیط زیست مهم خواند و خواهان گسترش کارزار نهال شانی در ولایت ها شد.
همین گونه، علی اکبر بسنانی نماینده بنیاد آغا خان گفت: برای مراقبت از محیط زیست و هوای پاک ما، با همکاری شاروالی کابل و ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، کارزار غرس نهال را راه اندازی کردیم و امروز در نظر است که صد ها نهال در اطراف بند قرغه غرس شود.
او هدف از این برنامه را حفاظت از محیط زیست و سرسبزی پایتخت عنوان کرد و از برنامه های آینده این بنیاد در راستای ساخت پارک تفریحی نیز خبر داد.
در پایین این برنامه نمایشات ورزشی از سوی فدراسیون های کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی به پیشواز از کار زار نهال شانی اجرا شد.

کابل/ 24 حوبت/ باختر