کړنلارې

# د کړنلارو نوم د فایل دانلود
1 د آثارو د ژباړې لپاره د جوازونو صادرولو کړنلاره  دلته دانلود کړئ
2 په کتابتونونو کې د آثارو د تنظیم، تولید او وېش د کاپي رایټ کړنلاره دلته دانلود کړئ
3 د عریضو او شکایتونو د ثبت د ترسره کولو په برخه کې له کاپي رایټ څخه د سرغړاوي کړنلاره دلته دانلود کړئ
4 پر کتابونو د نړېوالې معیاري شمېرې د ثبت او وېش کړنلاره دلته دانلود کړئ
5 د نوښتګرو یا خلاقو کسانو د آثارو ثبت د څرنګوالي کړنلاره دلته دانلود کړئ
6 د فرهنګي آتشو کړنلاره دلته دانلود کړئ
7 د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کارکوونکو د مکافاتو کړنلاره دلته دانلود کړئ
8 د بیهقي کتاب خپرولو ریاست  کړنلاره دلته دانلود کړئ
9 د لرغونپوهنې ریاست کړنلاره دلته دانلود کړئ
10 د پلان او پالیسۍ ریاست کړنلاره دلته دانلود کړئ
11 د ملي تیاتر د ریاست کړنلاره دلته دانلود کړئ
12 د ملي هنرستان د ریاست کړنلاره دلته دانلود کړئ
13 د خصوصي مطبعو د پرانيستنې او فعاليت د بڼې کړنلاره دلته دانلود کړئ
14 د ګرځندوی ریاست د څېړنې، پراختیا او بازار موندنې کاري کړنلاره دلته دانلود کړئ
15 او د وزارت مقام د ریاست دفتر د کورنیو دندو کړنلاره دلته دانلود کړئ
16 د افغانستان د ملموسو فرهنګي میراسونو د پیژندنې، ثبت او ساتنی کړنلار دلته دانلود کړئ
17 د افغانستان د ناملموسو فرهنګي میراسونو د پیژندنې، ثبت او ساتنی کړنلار دلته دانلود کړئ