ارتباط با وزير

مولوی وکیل احمد متوکل

مشاور پالیسی رسانه ها و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ

شماره تماس:

۰۰۹۳۷۰۸۰۰۱۶۹۶

ایمیل آدرس:

Mutawakelafghan261@gmail.com