معینیت نشرات

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

عبدالمنان فرزند سیدعمر در سال ۱۳۶۲ در دهکدهء مغایب شهرستان شهدا در ولایت بدخشان چشم به جهان گشود و مکتب را در شهر فیض آباد در لیسه سایف شهید از صنف اول الی صنف دوازده به اکمال رساند. آقای شیوای شرق دوره آموزش عالی را در دانشگاه کابل از دوره لیسانس الی کارشناسی ارشد از بخش زبان و ادبیات فارسی دری به ‍پایان رساند.

آقای شرق مدت بیست سال در نهادهای بین المللی به عنوان ترجمان و مشاور ارشد و معاون بخش سیاسی کار کرده است و واپسین ماموریت او به عنوان مشاور در اداره مبارزه علیه فساد اداری در سازمان انکشافی ملل متحد کار کرده است. آقای شرق در مدت هفده سال پسین به عنوان روزنامه نگار در روزنامه های ملی کشور به عنوان نویسنده فعالیت داشته و یکی از چهره های رسانه یی و کارشناس سیاسی در حوزه روابط بین الملل و سیاست حضور فعال داشته و رسالت خود را در امر آگهی دهی و روشنگری ادا کرده است.

از آقای شرق تا به اکنون آثار زیرین به چاپ رسیده است:

۱:- روشنفکر و اقتدارسیاسی.

۲:- امتیاز دموکراتیک.

۳:- اندیشه های سیاسی سعدی شیرازی.

 آقای شرق توانایی گپ زدن به زبان های زیرین را داراست.

۱:- زبان انگلیسی.

۲:- زبان روسی.

۳:- زبان اوزبیکی.

۴:- زبان ترکی در آستانه ختم دوره آموزشی.

کارهای فرهنگی ایکه آقای شرق عهده دار بوده:

۱:- مدیرمسوول هفته نامه دردملت.

۲:- مدیرمسوول فصل نامه مدرسه خرد.

۳:- مدیرمسوول هفته نامه اصلاحات.