اعلان داوطلبی ایجاد و تجهیز اطاق ویدیو کنفرانس و تهیه کمره عکاسی برای ریاست کرځندوی و مسؤلین توریزم ولایات

Anonymous (not verified)
اعلان داوطلبی ایجاد و تجهیز اطاق ویدیو کنفرانس و تهیه کمره عکاسی برای ریاست کرځندوی و مسؤلین توریزم ولایات

Publish Date

Closing Date