قوانین

# نام قوانین دانلود فایل
1 قانون کاپی رایت برای دانلود کلیک نمائید
2 قانون آرشیف ملی برای دانلود کلیک نمائید
3 قانون توریزم برای دانلود کلیک نمائید
4 قانون حفظ آثار تاریخی و میراث های فرهنگی برای دانلود کلیک نمائید
5 قانون حمایت از حقوق مولف، مصنف هنرمند و محقق برای دانلود کلیک نمائید
6 قانون دسترسی به اطلاعات برای دانلود کلیک نمائید
7 قانون رسانه های همگانی برای دانلود کلیک نمائید