نشست هماهنگی با خبرنگاران و مسؤلان رسانه‌ها در بغلان راه‌اندازی گردید!

wares_admin
Thu, Feb 29 2024 1:05 PM
…

پنج‌شنبه مؤرخ ( ۱۹ شعبان ۱۴۴۵) نشست هماهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان با مسؤلان رسانه‌ها و خبرنگاران جهت پیشبرد امور رسانه‌ای راه‌اندازی گردید.

مولوی اسدالله مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان از مسؤلان رسانه‌های محلی خواست که به کارمندان بعد از پایان رسیدن قرارداد به آنان سند تجربه کاری نظر به امورشان اهدا نمایند.

آقای هاشمی افزود: امور رسانه‌ای در ولایت بغلان با هماهنگی بهتر با مسؤلان رسانه‌های محلی به سرعت و دقت پیش می‌رود و هیچ مشکلی وجود ندارد که موانع را در فعالیت رسانه‌ای ایجاد کند.

ملا علم مجیدی سخنگوی والی از همکاری همه جانبه با رسانه‌ها اطمینان داده، ابرازآرزومندی نمود که رسانه‌ها با توجه به تقدس ژورنالیزم امور خویش را انجام دهند که به منافع ملی و ارزش‌های اسلامی به ضرر واقع نشود.

راز محمد راز رئیس اتحادیه خبرنگاران به نمایندگی خبرنگاران بغلان، عبدالواحد وحدت مسؤل کمیته مصؤنیت، حارث سیار خبرنگار و نورگل اندروال در جریان صحبت هایشان گفتند: کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران مقدس بودن مسلک خویش را حفظ نمایند و مطابق مسؤلیت خویش امور شأنرا ادامه دهند.